TOT L'ASSESSORAMENT QUE BUSQUES ABANS I DURANT LES OBRES

DECORACIÓ PERSONALITZADA, PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS, COORDINACIÓ D'INDUSTRIALS; PROFESSIONALS AL TEU SERVEI

Avis d’exempcio de responsabilitats

Declaració d’accessibilitat

AMBLAS 2006 SL s’ha compromès a fer accessible els seus lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, RD 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.amblas2006.com, excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

1.- Falta de conformitat amb RD 1112/2018:

  • Pel fet que s’utilitza un gestor de continguts i existeixen diferents usuaris actualitzant i creant continguts nous, podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals. No obstant això, existeix el compromís de revisió periòdica i de solucionar els problemes notificats pels usuaris.
  • Pot haver contingut extern, com els components de Facebook, Twitter, YouTube o Google Maps, que no compleixen completament amb els criteris d’accessibilitat.
  • Pot haver-hi alguna pàgina on part del contingut pot presentar-se amb pèrdua d’informació o funcionalitat, necessitant fer scroll en dues dimensions [criteri d’èxit 1.4.10].

2.- Càrrega desproporcionada: No aplica

3.- El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 15 de febrer de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel responsable d’accessibilitat.

Última revisió de la declaració: 15 de febrer de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple: 

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Utilitzant les següents vies:

  • Formulari de contacte de la pàgina web
  • Correu electrònic: info@amblas2006.com
  • Telèfon: 650 41 75 39 – 619 28 07 14

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

A través d’aquest procediment podrà iniciar una reclamació per a conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Formulari de contacte 

CONTINGUT OPCIONAL

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de febrer de 2023.

A partir d’aquesta data es duen a terme revisions parcials dels continguts, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat que actualment són els d’i AA de la norma WCAG 2.1, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

GRANDÀRIA DEL TEXT

A fi de prestar un millor servei, AMBLAS 2006 SL emmagatzema en l’ordinador de l’Usuari petits fitxers d’informació denominats cookies. Per a més informació sobre les cookies i la seva configuració accedeixi a la nostra Política de Cookies.

Google Chrome / Edge: Obrir menú > Zoom

Mozilla Firefox: Abri menú > Grandària

Internet Explorer: Veure > Grandària de text > Gran o Molt Gran

Opera: View > Zoom > %

Safari: View > Make text bigger

C/ del treball 12, A. Pol. Ind. la Quintana 08504 St. Julià de Vilatorta (Barcelona)
Dilluns - Divendres: 9h a 18h
Ramón: 619 28 07 14
Cristina: 650 41 75 39